Нашата мисија и визија

1

Континуирано следење на светските трендови како и примена на современи техничко – технолошки решенија засновани на наука и пракса.

2

Целосно следење на синџирот на вредност, од генетски почетоци со употреба на англиска и норвешка генетика па се до производство на висококвалитетна сточна храна од сопствената фабрика.

3

Производство на квалитетни преработени производи по највисоки стандарди и во согласност со законската регулатива и стандарди.

4

Дејствување со долгорочна перспектива создавајќи на тој начин вредност и сигурност за своите ценети клиенти. Производите од висока класа се резултат на посветениот тим што денес го сочинуваат 100 вработени.